İmplant Diş Fiyatları Ve Kullanılan Teknik Ve Malzemelerin Etkisi

implant-2-805x503-1.jpg

İmplant Uygulaması Nedir?

   İmplant son dönemlerin, en güvenilir ve en çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. En güvenilir yöntem olarak kabul edilmesinin ve pek çok kişinin tercih ettiği bir yöntem olmasının en büyük nedeni, implant teknolojisi ile yapılan dişlerin normal dişlerden farksız oluşudur.

İmplant yönteminde çoğu kez başarı sağlansa da bazı istisnalar da söz konusu olabilmektedir. Buna neden olan faktör, implant yönteminin başarısızlığı değil, yöntemin uygulanması esnasında kullanılan malzemenin ve işlemin kalitesiz olmasıdır. Bu duruma bağlı olarak, işlemin ve malzemenin kalitesiyle orantılı bir biçimde implant diş fiyatları da farklılık göstermektedir.

 Kalitesiz İmplantların Dezavantajları

İmplant dışında dişlere uygulanmakta olan diğer protez yöntemlerinin çeşitli dezavantajları bulunmaktadır. İmplant ile karşılaştırıldığında diğer yöntemlerdeki dezavantajların daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. İmplant yöntemindeki sonuçlara bakıldığında, başarı oranının yüksek olduğu söylenebilir ancak bu yöntemde de bazı faktörlere bağlı olarak istenmeyen sonuçlar söz konusu olabilmektedir.

İmplant yönteminde, değerli yapay titanyum köklerin kullanılması gerekliliği bulunmaktadır. Bu yöntem cerrahi bir operasyon olduğundan, işlem sonrasında bazı komplikasyonların oluşması söz konusu olmaktadır. Bu komplikasyonlar, çoğu zaman kullanılan vidaların kalitesinden kaynaklanmaktadır. Kalitesiz vidaların pek çok zararından bahsedilebilir. Bunlardan birisi, çene erimesine neden olmasıdır. Bu nadiren görülse de diş kökü kullanımıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bilinmeyen bir titanyum malzemenin çene kemiğine yerleştirilmesi sonrasında, vida ile kemiğin birbirine uyum sağlayamaması ve dolayısıyla uygulamanın başarısız sonuçlanmasına neden olmaktadır.

Yapılan protezin, köklerin üzerine sağlıklı bir biçimde yerleştirilebilmesi için, kemik ve vidanın uyum sağlaması çok önemlidir. Bu nedenle, implant yaptırılacak merkez seçiminde dikkatli olunması gerekmektedir. Aksi halde, geri dönüşü olmayan sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınmaktadır. Niteliksiz ve kalitesiz vida kullanımı, çene erimesi dışında enfeksiyon oluşumuna da sebebiyet vermektedir. Düşük kaliteli kök, dişte paslanmalara ve bunun sonucu olarak ağız içinde farklı enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

 Kaliteli İmplant Diş Fiyatları

   İmplant diş fiyatları maliyetlerinin belirlenmesinde etkili olan pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, tercih edilen titanyumun malzeme kalitesidir. Kaliteli titanyum malzeme kullanılması halinde, kemik ile vidanın birbirine uyumu yükselmekte ve sorun olasılığı azalmaktadır. Bununla orantılı olarak da, implant diş fiyatları artmaktadır.

Protez yapımı esnasında zirkonyum metalinin kullanımı da fiyatları arttırmakta ancak sonuç daha başarılı olmaktadır. İkinci faktör ise, uygulamanın gerçekleştirileceği sağlık kuruluşunun niteliğidir. Her sağlık kuruluşunun fiyat listeleri farklı olabilmektedir. Maliyete etkisi olan üçüncü faktör de, işlem sonrasında verilen garanti belgesinin süresi olmaktadır. Garanti süresi ne kadar uzun belirlenmişse, o kadar avantajlı olmaktadır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Hakkımızda


Sağlığınıza ve gülüşünüze önem veren ilgili diş hekimliği dallarında uzman hekimlerimiz, rahat ve konforlu bir şekilde tedavi hizmeti sağlamaktayız.
Abone Ol


Dentistiklal kliniğinin tüm haberlerinden haberdar olmak kaydolun.Design by birsekiz 2020. All rights reserved.